dijous, 6 de desembre de 2012

Assemblea General Constituent dels Castellers de Viladecans.

El passat diumenge 2 de desembre, als locals parroquials Joan XIII del Grup Sant Jordi, va tenir lloc l'Assemblea General Constituent dels Castellers de Viladecans, on una mica més d'una vintena de castellers i castelleres hi van assitir amb dret a vot. En aquesta assamblea es van votar i aprovar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern. També vam escollir i ratificar la Junta Directiva i la Comissió Tècnica que comandava la colla de manera provisional. I vam escollir el color de la camisa que vestirem en un futur, esperem que no molt llunyà. 

Elecció de la Junta Directiva:
Manel Membrilla (President), Joan Sanchez (Vicepresident), Anna Muns (Secretària) i Aaron Guasque (Tresorer), es presentàven com a únics candidats per a membres de la Junta Directiva, i sortien escollits per l'Assemblea amb els següents resultats:


President
Vicepresident
Tresorer
Secretaria
MANEL
JOAN
AARON
ANNA
Vots a favor
20
18
18
24
Vots en blanc
2
5
4
0
Abstencions
2
1
2
0
% a favor
90,91%
78,26%
81,82%
100,00%   
La primera Junta Directiva dels Castellers de Viladecans queda constituida de la següent manera:

President: Manel Membrilla Marcos.
Vicepresident: Joan Sanchez Escamilla.
Secretària: Anna Muns Ulla.
Tresorer: Aaron Guasque Ferreri.
Vocal: (Pendent)

El càrrec de vocal ha de ser escollit, provisionalment, per la Junta Directiva fins a la seva aprovació a la propera Assemblea General, tal i com queda recollit en els estatuts, aprovats en la mateixa Assemblea.

Elecció de la Comissió Tècnica:
La Comissió Tècnica han sortit escollits, Joan Sanchez (Cap de Colla), Aaron Guasque (Cap de Tronc) i David Fernández (Cap de Canalla). Els resultats són els següents:


Cap de Colla
Cap de Pinyes
Cap de Tronc
Cap de Canalla

JOAN
JORDI
AARON
DAVID
MIRIAM
Vots a favor
27
11
22
22
3
Vots en blanc
3
19
7
2
Abstencions
1
1
2
4
% a favor
90%
37%
76%
89%
11%

La Comissió Tècnica dels Castellers de Viladecans queda constituïda de la següent manera:

Cap de Colla: Joan Sanchez Escamilla.
Cap de Pinyes: (Pendent)
Cap de Tronc: Aaron Guasque Ferreri.
Cap de Canalla: David Fernández García.

Tal i com figuren als estatuts, despres d'haver estat esmenats per l'Assemblea, la candidatura única a Cap de Pinyes de Jordi Estape necessitava de la meitat més un dels vots emesos en l'Assemblea, fet que no va ser possible. Aixi doncs, serà la Comissió Tècnica ja formada la que ha de proposar un nou Cap de Pinyes, provisional, fins la propera Assemblea General.

Per acabar vam escollir el color verd clar com a color de camisa i color identificatiu de la colla, desbancant per molta diferència a d'altres propostes, com el blau, el granat o el marró. Una nova colla de color verd al món casteller tindrem, però no un verd qualsevol, un verd propi, un verd que fa colla i que fa poble.

En general una molt bona Assemblea la que es va celebrar, tot i la baixa assistència, hem posat les bases per a impulsar-nos com a entitat, per a que els Castellers de Viladecans passin a ser una realitat viva.

1 comentari: